دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال

دستگاه acam NV864L2-4H

دستگاه acam NV864L2-4H

دستگاه ضبط دیجیتال Acam NV864L2-4H یک دستگاه شصت و چهار کانال است که دارای فرمت ضبط تصویر H.265 است و تمامی کانال ها را با اتصال دوربین بصورت 4K پشتیبانی می کند . دارای چهار…
دستگاه acam NV832L2-2H

دستگاه acam NV832L2-2H

دستگاه ضبط دیجیتال Acam NV832L2-2H یک دستگاه سی ودو کانال است که دارای فرمت ضبط تصویر H.265 است و تمامی کانال ها را با اتصال دوربین تا پنج مگاپیکسل پشتیبانی می کند . دارای چهار…
دستگاه acam NV836L2-4H

دستگاه acam NV836L2-4H

دستگاه ضبط دیجیتال Acam NV836L2-4H یک دستگاه سی وشش کانال است که  دارای فرمت ضبط تصویر H.265 است و  تمامی کانال ها را با اتصال دوربین بصورت 4K پشتیبانی می کند . دارای چهار پورت…
دستگاه acam NV816L2-2H

دستگاه acam NV816L2-2H

دستگاه ضبط دیجیتال Acam NV816L2 یک دستگاه شانزده کانال است که  دارای فرمت ضبط تصویر H.265 می باشد و ورودی کانال  اتصال دوربین تا پنج مگاپیکسل را پشتیبانی می کند . دارای دو پورت ساتا…
دستگاه acam NV8SP48

دستگاه acam NV8SP48

دستگاه ضبط دیجیتال Acam NV8SP48 یک دستگاه هشت کانال است که همگی دارای پورت POE هستند . دارای فرمت ضبط تصویر H.265 است و هشت کانال با اتصال دوربین تا پنج مگاپیکسل را پشتیبانی می…
smart security 2 acam