3
دوربین acam IC-LMD12F
دستگاه ضبط کننده acam NV864L2-4H
سامانه های نظارت تصویری هوشمند
بیشتر بدانید

راهکارهای تخصصی

مراکز صنعتی

کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

راه و ساختمان

ساختمان های اداری و مسکونی

مراکز خرید

شاپینگ مال های تجاری

هایپرمارکت

فروشگاه های برند و زنجیره ای

بررسی محصول و مقاله ها

آموزش فناوری های Acam