تولید کننده قطعات و تجهیزات نظارت تصویری،برق صنعتی و مهندسی ساختمان

021-62938

خدمات ما به شما

تجهیزات و محصولات فردان

راهکارهای تخصصی

برق صنعتی

انجام پروژه های برق صنعتی

راه و ساختمان

ساختمان های اداری و مسکونی

هایپرمارکت

فروشگاه های برند و زنجیره ای

PLC

انجام پروژه های PLC

مراکز خرید

شاپینگ مال های تجاری

برق ساختمان

برق کشی و سیم کشی ساختمان

مراکز صنعتی

کارخانه ها و کارگاه های صنعتی

بررسی محصول و مقاله ها

آموزش فناوری های Acam