تولید کننده قطعات و تجهیزات نظارت تصویری

021-62938000

دانلودها

برنامه های کاربردی

برنامه VMS :

برنامه CMS :

برنامه انتقال تصویر گوشی :

Plugin دوربین ها :

آپدیت دوربین و NVR :

برنامه انتقال تصویر کامپیوتر AEEYE:

برنامه جانبی :

بروشور و کاتالوگ

دستگاه ضبط کننده دیجیتال:

دوربین تحت شبکه :

نمونه تصویر