دوربین مداربسته تحت شبکه

دوربین acam IC-LMA108F

دوربین acam IC-LMA108F

دوربین دام تحت شبکه Acam IC-LMA108F با سنسور سه مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های درون ساختمانی می باشد . دامنه دید در شب بیست و پنج متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند…
دوربین acam IC-SMA108F

دوربین acam IC-SMA108F

دوربین دام تحت شبکه Acam IC-SMA108F با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های درونی می باشد . دامنه دید در شب بیست و پنج متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند از…
دوربین acam IC-SMD20F

دوربین acam IC-SMD20F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-SMD20F با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز و همچنین به دلیل کوچک بودن آن برای محیط های درونی نیز مناسب می باشد…
دوربین acam IC-LMY61F

دوربین acam IC-LMY61F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-LMY61F با سنسور سه مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز , و همچنین درونی می باشد . دامنه دید در شب سی متری ، بدنه…
دوربین acam PS-536W

دوربین acam PS-536W

دوربین اسپید دام ( چرخان ) تحت شبکه Acam IPS-536W با سنسورپبج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . این دوربین دامنه زوم تا 36 برابر را دارا…
دوربین acam IC-SMA71MV

دوربین acam IC-SMA71MV

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-SMA71MV با سنسور پنج مگاپیکسلی و لنز متغیر موتورایز یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . دامنه دید در شب جهل متری ، بدنه…
دوربین acam IC-LMD12F

دوربین acam IC-LMD12F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-LMD20F با سنسور سه مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز , دورنی می باشد . دامنه دید در شب سی و پنج متری ، بدنه…
دوربین acam IC-SM12MV

دوربین acam IC-SM12MV

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-SM12MV با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . لنز این دوربین متغیر بوده و موتورایز می باشد . دامنه دید…
دوربین acam IC-SMD12F

دوربین acam IC-SMD12F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-SMD12F با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . دامنه دید در شب جهل متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند…
دوربین acam IC-SMN11F

دوربین acam IC-SMN11F

دوربین دام تحت شبکه Acam IC-SMN11F با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های درونی می باشد . دامنه دید در شب بیست و پنج متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند از…
دوربین acam IC-SMA107F

دوربین acam IC-SMA107F

دوربین دام تحت شبکه Acam IC-SMA107F با سنسور پنج مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های درون ساختمانی می باشد . دامنه دید در شب بیست و پنج متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند…
دوربین acam IC-SMA71F

دوربین acam IC-SMA71F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-SMA71F با سنسور پنج مگاپیکسلی و تصویر 4K یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . دامنه دید در شب جهل متری ، بدنه فلزی…
دوربین acam IC-LMN11F

دوربین acam IC-LMN11F

دوربین دام تحت شبکه Acam IC-LM11F با سنسور سه مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های درونی می باشد . دامنه دید در شب سی متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند از دیگر مشخصات…
دوربین acam IC-LMD20F

دوربین acam IC-LMD20F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-LMD20F با سنسور سه مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز و به دلیل اندازه کوچک آن برای محیط های درونی نیز مناسب می باشد .…
دوربین acam IC-LMA71F

دوربین acam IC-LMA71F

دوربین بالت تحت شبکه Acam IC-LMA71F با سنسور دو مگاپیکسلی یک گزینه مناسب جهت محیط های بیرونی و فضای باز می باشد . دامنه دید در شب چهل متری ، بدنه فلزی و آنالتیک هوشمند…
smart security Acam