تولید کننده قطعات و تجهیزات نظارت تصویری

021-62938000

دوربین مداربسته تحت شبکه

دوربین acam IC-B1954F4M

دوربین acam IC-B1954F4M

• دام • چهار مگاپیکسل • POE • دید در شب 25 متری
دوربین acam IC-D1955F5M

دوربین acam IC-D1955F5M

• دام • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب 25 متری
دوربین acam IC-B2055F5M

دوربین acam IC-B2055F5M

• بالت • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب 40 متری • Warm light
دوربین acam IC-B1254F4M

دوربین acam IC-B1254F4M

• بالت • چهار مگاپیکسل • POE • دید در شب 35 متری
دوربین acam IC-S30X8MV8MS

دوربین acam IC-S30X8MV8MS

• دوربین اسپید دام • چرخش 360 درجه • 8 مگاپیکسل • 36x زوم • Warm light
دوربین acam IC-WSD12F

دوربین acam IC-WSD12F

• بالت • هشت مگاپیکسل • POE • دید در شب 60 متری • 4K
دوربین acam IC-B1554F4M

دوربین acam IC-B1554F4M

• بالت • چهار مگاپیکسل • POE • دید در شب 60 متری • Warm light
دوربین acam IC-B1555MV5M

دوربین acam IC-B1555MV5M

• بالت • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب 60 متری • لنز متغیر • Warm light
دوربین acam IC-B1555F5M

دوربین acam IC-B1555F5M

• بالت • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب 60 متری • Warm light
دوربین acam IC-B1355F5M

دوربین acam IC-B1355F5M

• بالت • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب رنگی 60 متری
دوربین acam IC-SMA107F

دوربین acam IC-SMA107F

• دام • پنج مگاپیکسل • POE • دید در شب 25 متری
دوربین acam IC-B1354F4M

دوربین acam IC-B1354F4M

• بالت • چهار مگاپیکسل • POE • دید در شب رنگی 60 متری
دوربین acam IC-B2054F4M

دوربین acam IC-B2054F4M

• بالت • چهار مگاپیکسل • POE • دید در شب 40 متری • Warm light
smart security Acam